Predstavitev
Akti ustanove
Vorančeva pot
Fotogalerija
Aktualno
PREVOD DOBERDOBA V ESPERANTO
Prevod: Vinko Ošlak

 


PROGRAM DELA USTANOVE V LETU 2018

o   v sodelovanju s šolami, ki nosijo Prežihovo ime, bomo izvedli nagradni natečaj na temo »ČAS NE UNIČI PRIJATELJSTVA Z UMETNIKOM IN NJEGOVO UMETNINO«;

o   sofinanciranje izdaje zbornika referatov s tradicionalnih srečanj pri Prežihovi bajti;

o   priprava ponatisa Vorančevega romana POŽGANICA – skupaj z založbo Beletrina; hkrati preverimo tudi možnosti vključitve založbe Drava v izdajateljske aktivnosti pri izdaji romana;

o   sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega srečanja pri Prežihovi bajti;

o   sodelovanje pri izvedbi Kuharjevih dnevov konec oktobra 2018 v Kotljah;

o   ustanova prične z aktivnostmi za izdajo knjige o Alojzu Kuharju, s čemer se zaokroži izdaja knjig o vseh štirih bratih Kuhar;

o   aktualizira se iskanje možnosti za izvedbo skladateljskega natečaja za uglasbitev katerega od Prežihovih besedil.

 

 


 
  Copyright © 2009 Prežihova ustanova. Vse pravice pridržane. Produkcija KOPJE d.o.o.