Predstavitev
Akti ustanove
Vorančeva pot
Fotogalerija
Aktualno
Statut Prežihove ustanove

 


Statut 69.12 kB
Akt o ustanovitvi
Ustanovitvena listina, s katero ustanovitelji ustanavljajo Prežihovo ustanovo  ter opredelijo njen namen, ustanovitveno premoženje, ime in sedež ustanove ter nekatere druge določbe, pomembne za ustanovo.
Akt o ustanovitvi Prežihove ustanove 52.22 kB
 
  Copyright © 2009 Prežihova ustanova. Vse pravice pridržane. Produkcija KOPJE d.o.o.